§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nadesłanego pocztą na adres MAT – POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak spółka jawna z siedzibą w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 24, mailowo na adres e-mail: sklep@mat-poz.plalbo faksem pod numerem 42 214 26 68. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać, znajduje się również tutaj.

2. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów

3. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczyOprócz równowartości ceny Towaru Sprzedawca żwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego Towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca uprzedza, że zgodnie z prawem Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru na skutek obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem Towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje dla produktów wykonanych na zamówienie - tj. haft indywidualny, identyfikator, ubrania szyte lub modyfikowane na wymiar Klienta niedostępny domyślnie w sklepie; w myśl ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r, art. 38 ust 3.

8. Zapisy niniejszego paragrafu regulaminu odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

WZÓR